Welkom bij de G4S Veiligheid Scan

Krijg in 5 stappen inzicht in de veiligheid binnen uw organisatie.

Na de scan ontvangt u een veiligheidsprofiel van uw organisatie en ontvangt u branchespecifieke tips over welke maatregelen u kunt treffen om de veiligheid binnen uw organisatie beter te waarborgen. 

Tot welke branche behoort uw organisatie? 
 
 
Next
Zijn er voldoende mensen in uw organisatie klaar om eerste hulp te verlenen in geval van een calamiteit of bedrijfsongeval? 
 
Wie is er betrokken bij het beleid om mensen voor te bereiden op een calamiteit of bedrijfsongeval? 
 
Hoe vaak wordt binnen uw organisatie aandacht besteed aan veiligheid? 
 
Wanneer zijn medewerkers naar uw mening goed voorbereid op een bedrijfsongeval? 
 
Next
Zijn mogelijke risico's op ongevallen en calamiteiten binnen uw bedrijf in kaart gebracht? 
 
 
Oefent u wel eens een ontruiming? 
 
Welke veiligheidsmiddelen heeft u in uw organisatie? (Meer opties mogelijk)  
 
Zijn er voldoende mensen die goed weten hoe deze veiligheidsmiddelen te gebruiken als het nodig mocht zijn? 
 
Als uw organisatie te maken krijgt met een ernstige calamiteit of crisis, zijn er dan afspraken of plannen hoe daarmee om te gaan? 
 
Next
 
 
 
 
Hoeveel mensen schat u dat er per jaar in Nederland betrokken zijn bij een bedrijfsongeval? 
 
 
 
 
Next